Vormverandering (verkorting) van beton door uitdroging. Uitdrogingskrimp is het gevolg van het verdampen van het niet-gebonden water in het beton via de capillaire poriën. Door dit waterverlies trekken de poriën samen.

Hiertegenover staat echter dat door wateropname de poriën zwellen en het beton kan uitzetten.

Invloedsfactoren

Uitdrogingskrimp hangt voornamelijk af van de relatieve vochtigheid van de omgeving, de afmetingen van het betreffende bouwdeel en de betonsamenstelling.

Een lage water-cementfactor leidt tot kleine capillaire poriën waaruit het water minder gemakkelijk verdampt. Door goed en voldoende lang nabehandelen, naarmate de hydratatiegraad hoger is, worden de capillaire poriën kleiner.

Het fenomeen uitdrogingskrimp is onlosmakelijk verbonden met de toepassing van cement. Indien een constructie niet vrij kan vervormen, kan uitdrogingskrimp op langere termijn ongewenste scheurvorming veroorzaken. Voldoende dilatatie kan ongewenste scheurvorming voorkomen.

Zie ook: krimpspanning.

Normen/Aanbevelingen/Literatuur
Bron: Betonlexicon
NEN-EN 206, Beton
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton
Betoniek 8/15, Eigenschappen van beton (II)
Betoniek 8/13, Eigenschappen van beton (I)
Dossierpagina Krimp en kruip – Betoniek
Dossierpagina Krimp en kruip – Cement

Neem contact op

9 + 11 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl