Voorlichting over beton

Betonspecie is een halffabrikaat, dat aan alle eisen voldoet totdat het uit de mixer komt. Dan mag de verwerker er alles mee doen. Kwaliteitsbewaking van en toezicht is er amper meer bij. Daarom vindt Jurjen Talsma voorlichting geven over de verwerking van beton belangrijk. Het is één van de pijlers van de Kwaliteitsdienst Beton. 

De Kwaliteitsdienst Beton werd veertig jaar geleden opgericht om medewerkers van betoncentrales op te leiden tot vakbekwame betontechnologen en om afnemers vertrouwd te maken met betonspecie. Talsma ziet een toename in de kennisachterstand. “Dit heeft verschillende oorzaken, bouwbedrijven hebben steeds meer buitenlandse werknemers in dienst en communicatie over de goede verwerking van betonspecie is lastig.” 

Voorlichting over beton blijft missiewerk

In Noord Nederland is het gewoon dat aannemers, architecten en constructeurs de kennis van Jurjen Talsma gebruiken. Hij begeleidt processen, geeft bovendien cursussen aan werknemers en geeft voorlichting aan bouwbedrijven. Het missiewerk is hard nodig. Het gaat in de ogen van Talsma nog te vaak fout met gebruik van beton op de bouwplaats.

Kennisoverdacht bevordert bouwprocessen 

Met het vergroten van de kennis bij werknemers hoopt Talsma bouwprocessen te beïnvloeden. “Aannemers kiezen er vaak voor om bijvoorbeeld bij de bouw van een bedrijfspand eerst een betonvloer te leggen. De machines kunnen dan van de vloer gebruikmaken. Maar de weersomstandigheden zijn vaker slecht dan goed om beton te storten. Mistig weer met geringe temperatuurverschillen is bijvoorbeeld uitstekend, maar een droge, warme voorjaarsdag met een koude nacht juist weer niet. Mijn advies is om het pand eerder wind- en waterdicht te maken. Dus begin met de fundering en daarna de staalconstructie.

De omstandigheden zijn dan beter beheersbaar, bovendien kunnen de machines van tegenwoordig uitstekend in een zandbak worden gebruikt. Door een betonvloer in een later stadium van het bouwproces te storten, voorkom je scheuren en verstuiving.” Een van de mankementen in de betonwereld is dat overheden als opdrachtgever vaak verkeerde betonsoorten voorschrijven, bijvoorbeeld uit oogpunt van duurzaamheid. Ook is er de laatste jaren veel sprake van vorstschade door de verkeerde betonsamenstelling. “Er zijn honderden verschillende betonsoorten waaruit de aannemer kan kiezen. Met kennis van zaken kun je veel problemen bij voorbaat voorkomen.”

Voorlichting van beton op scholen

Talsma richt zich met zijn missiewerk ook op scholieren. Specifieke lessen over beton worden amper meer gegeven, ook omdat de kennis in veel gevallen niet bij de docenten aanwezig is.

De laatste jaren heeft het juiste gebruik van zelfverdichtend beton in de lessen van Talsma extra aandacht gekregen. “Bijna alle betonfabrieken maken gebruik van deze betonsamenstelling. Op de bouwplaats wordt daarentegen niet eens 5 procent zelfverdichtend beton toegepast. Dat komt omdat de kennis nog niet aanwezig is. De studenten zijn de beslissers van de toekomst. Ik breng ze op de hoogte van de mogelijkheden van deze samenstelling, want dat zelfverdichtend beton meer zal worden toegepast is zeker: veel fouten kunnen worden voorkomen en daardoor kan veel geld worden bespaard. Maar dan is er wel een omslag van denken nodig. Dat is mijn missie.” Ook studenten van technische scholen en anderen die een link hebben met het maken van betonconstructies kunnen hier baat bij hebben.

Neem contact op

9 + 7 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl