Samenwerking en Partners

Betonhuis

De Bond van fabrikanten van betonspecie/producten in Nederland behartigt als werkgeversorganisatie de belangen voor haar leden. Een en ander gebeurt in nauwe samenwerking met de productsectorverenigingen.

www.betonhuis.nl

Branchevereniging Breken en Sorteren

BRBS Recycling wil een constructieve bijdrage leveren aan een duurzaam grondstoffenmanagement in Nederland. Het bevorderen van het hergebruik van bedrijfs-, bouw- en sloopafval en grof huishoudelijk afval. 

www.brbs.nl

STUTECH Studievereniging Betontechnologie

Uitwisselen van kennis over betontechnologie en gezamenlijke studies, zowel in theorie als praktijk. Uitdragen van verworven kennis door middel van lezingen, excursies en dergelijke.

www.stutech.nl

STUBECO Studievereniging Uitvoering Betonconstructies

Uitwisselen van kennis voor het bevorderen en verbeteren van uitvoeringstechniek van betonconstructies in de ruimste zin. Hierbij ligt het accent op kennis van hulpconstructies, bekisting, wapening, betonmortel en arbeidsomstandigheden.

www.stubeco.nl

Betonvereniging

Bevorderen van het verantwoord gebruik van beton door middel van kennisoverdracht en het (doen) genereren van kennis.

www.betonvereniging.nl

Neem contact op

11 + 8 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl