Betontechnologisch onderzoek

In laboratoria helpen wij bij het onderzoeken van grondstoffen op hun geschiktheid. Met de bij ons beschikbare apparatuur kunnen we ook op locatie een goed beeld vormen van het door ons onderzochte project.

Onderzoek voor betoncentrales en bouwbedrijven

De Kwaliteitsdienst staat voor u klaar, zowel voor aangesloten lid-bedrijven als voor bouwbedrijven. De Kwaliteitsdienst heeft een uitgebreid betonlaboratorium tot haar beschikking en kunnen zodoende allerhande onderzoeken en testen uitvoeren.

Voor betoncentrales

  • Specifiek geschiktheidsonderzoek op basis van “bedrijfseigen” grondstoffen.
  • Algemene geschiktheidonderzoeken of materiaalkeuringen m.b.t. nieuwe grondstoffen en hun effecten.
  • Troubleshooting in geval van schademeldingen.
  • Productiecontroles m.b.t. “zeldzaam onderzoek” zoals bijvoorbeeld waterindringing, chemische analyses e.d.

Voor bouwbedrijven 

  • Kwaliteitscontroles op betontechnologische parameters in de vorm van beperkte bouwbegeleiding.
  • Kwaliteitscontrole aan het gerede bouwwerk of producten.
  • Inspectie en schadeanalyse aan gerede betonconstructies ten behoeve van beheersinstanties en ingenieursbureaus.

Bel ons voor meer informatie:

06 1550 0051

Neem contact op

10 + 13 =

E

Soms is het belangrijk om achteraf de sterkte van beton te bepalen. De Kwaliteitsdienst Beton verricht onderzoek en de resultaten geven uitsluitsel of de sterkte van het gebruikte beton voldoet aan de vooraf opgegeven specificaties.

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl