Kwaliteitscontrole

Betonspecie is een halffabricaat dat de eigenschappen van het verharde beton in zich draagt. Om een goed verdicht beton te verkrijgen, dient de betonspecie in de eerste plaats goed verwerkbaar te zijn. Anderzijds bepaalt de uiteindelijke toepassing van het verharde beton de eigenschappen van de specie.

Kwaliteitscontrole op de bouwplaats

In bestekken wordt wel eens gevraagd om tijdens het storten van betonspecie een aantal metingen uit te voeren. De meest voorkomende zijn de verwerkingseigenschappen in de vorm van de consistentie, maar ook het luchtgehalte, watercementfactor en verhardingssterkte worden door de Kwaliteitsdienst Beton op locatie of in eigen laboratorium gemeten. 

Kwaliteitscontrole achteraf

Opdrachtgevers, gebouw-eigenaren, verenigingen van eigenaren of particulieren komen wel eens bij een constructeur met het verzoek om betonconstructies op (verborgen) gebreken te toetsen. De Kwaliteitsdienst Beton kan dan samen met de constructeur de kwaliteit onderzoeken. Door visuele inspectie, detectie van de wapening, boren van cilinders voor bepaling van de druksterkte en chloriden gehalte en in geval van twijfel de treksterkte bepaling van de aanwezige wapening. Uiteraard worden al deze onderzoeken conform de huidige normen uitgevoerd.

Bel ons voor meer informatie:

06 1550 0051

Neem contact op

12 + 1 =

E

Jurjen Talsma - Betontechnoloog Kwaliteitsdienst Beton

“Er zijn honderden verschillende betonsoorten waaruit de aannemer kan kiezen. Met kennis van zaken kun je veel problemen bij voorbaat voorkomen.”

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl