Doelstellingen van Kwaliteitsdienst Beton

De Kwaliteitsdienst Beton ziet het als haar belangrijkste taak aan de volgende doelstellingen een hoogwaardige en duurzame bijdrage te leveren

1. Advies en kwaliteitscontrole

Het assisteren bij of uitvoeren van productiebegeleiding, bouwbegeleiding, het geven van adviezen en/of kennisoverdracht over de technologische en kwalitatieve hoedanigheid van betonmortel en beton. De Kwaliteitsdienst beton geeft advies en optimaliseert een betonsamenstelling voor een speciefieke toepassing, niet alleen op de betoncentrale maar juist ook bij de bestekschrijver: de constructeur. Steeds vaker wordt het betonmengsel als maatwerk ingezet en als dat afwijkt van de gebruikelijke normen wordt er uitgebreid geschiktheidsonderzoek gedaan in het laboratorium.

2. Educatie betoncentrales

Het leveren van technologisch en educatieve ondersteuning aan aangesloten bedrijven middels interne scholing en bijscholing van medewerkers, alsmede het uitdragen van deze kennis aan personeel van het uitvoerend bouwbedrijf en onderwijsinstellingen.

3. Betontechnologisch onderzoek

Het uitvoeren van betononderzoek ten behoeve van zowel aangesloten bedrijven als derden, waaronder ingenieursbureaus, overheidsdiensten, aannemers en ook particulieren.

4. Voorlichting over beton voor het onderwijs

Steeds vaker is de rol van de docent op MBO/HBO sturend en coördinerend. Voor diepgang in het vak betontechnologie bij de civiele, maar ook bouwkundige opleidingen, wordt steeds vaker een beroep gedaan op vakmensen uit de praktijk. De Kwaliteitsdienst heeft deze vakmensen in dienst en verzorgt meerdere gastcolleges op diverse MBO/HBO opleidingen.

Neem contact op

14 + 2 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl