Voor het bepalen van de druksterkte van beton mag binnen de Europese betonvoorschriften zowel gebruik worden gemaakt van cilinders (Ø 150 mm en 300 mm hoog) als van kubussen (ribbe 150 mm).

Eigenschappen   Opmerking
Bron: Betonpocket 2016
Duurzaamheid Vuurvast, tot temperaturen
boven 1900 oC
Afhankelijk van het Al2O3-gehalte van het cement en het gebruikte toeslagmateriaal.
Sulfaatbestandheid Bestand tegen zwakke zuren.
Niet bestand tegen alkali-
loog.
Mits niet geconverteerd; na conversie is zowel de bestendigheid tegen sulfaten, als tegen zwakke zuren verdwenen.

De druksterkte wordt in de betonvoorschriften uitgedrukt in N/mm2. In afwijking daarvan rekent de constructeur meestal met de eenheid MPa. Cijfermatig levert dat geen verschil: de omrekenfactor van MPa naar N/mm2is 1.

De proef wordt uitgevoerd aan, onder geconditioneerde condities verharde, proefstukken. De karakteristieke kubusdruksterkte die uit een serie proefstukken wordt berekend, bepaalt tot welke sterkteklasse het beton behoort.

De spanning waarbij een kubus van beton bezwijkt. Foto: VOBN

Kubus of cilinder proefstukken

In Nederland wordt voor het bepalen van de druksterkte van beton gebruik gemaakt van kubusvormige proefstukken. Er wordt dus gesproken over de kubusdruksterkte van beton.

Cilindervormige proefstukken leveren (door hun vorm en andere hoogte diameterverhouding) waarden die circa 15 – 20% lager zijn. Dit verschil zien we ook terug in de gestandaardiseerde sterkteklassen voor beton (zie tabel).

De druksterkte van beton is in de meeste gevallen bepalend voor het draagvermogen van een betonconstructie. De druksterkte is een van de belangrijkste mechanische eigenschappen van beton. Ook in de betonvoorschriften wordt beton in de eerste plaats gekarakteriseerd met de druksterkte door middel van de sterkteklassen.

Druksterkteklassen voor normaal en zwaar beton    
Bron: Betonlexicon
Druksterkteklasse Minimale karakteristieke cilindersterkte ƒck:cil N/mm2 Minimale karakteristieke kubussterkte ƒck:cube N/mm2
C8/10 8 10
C12/15 12 15
C16/20 16 20
C20/25 20 25
C25/30 25 30
C30/37 30 37
C35/45 35 45
C40/50 40 50
C45/55 45 55
C50/60 50 60
C55/67 55 67
C60/75 60 75
C70/85 70 85
C80/95 80 95
C90/105 95 105
C100/115 100 115

 

Normen/aanbevelingen/literatuur      
Bron: Betonlexicon
NEN-EN 206-1, Beton
Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
     
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton
Deel 1, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit
     
NEN-EN 12390
Deel 3, Druksterkte van proefstukken
Deel 4, Druksterkte – Specificatie voor drukbanken;
     
Betoniek 13/22 Geef me de vijf!      
Dossierpagina Betonsterkte – Betoniek      
Dossierpagina Betonsterkete – Cement      

Neem contact op

3 + 10 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl