Een glijbekisting of klimbekisting is een bekisting van beperkte hoogte (0,80 m – 1,30 m) voor betonwanden die, na het storten en verharden van de beton, telkens langzaam omhoog wordt getrokken of gevijzeld. Hiermee wordt in een continu proces een betonwand gestort.

Het principe van het verwerken van betonspecie met een glijbekisting is eenvoudig. Men neme een wandbekisting, ongeveer 1,20 m hoog (de bekisting heeft géén bodem en is dus aan de onderzijde open!).

Vul de bekisting in lagen met betonspecie in een zodanig tempo dat een continu proces ontstaat waarbij de bekisting, veelal via in de wand geplaatste vijzelstaven, in kleine stapjes wordt opgevijzeld.

Aan de bovenzijde wordt zo in een continu proces de wapening gesteld en de betonspecie gestort. Aan de onderzijde komt het jonge verhardende beton onder de bekisting tevoorschijn. Op dat moment moet het beton zodanig zijn opgesteven/verhard dat het zijn vorm behoudt en de erop uitgeoefende belasting kan opnemen.

Verschillende constructievormen

Glijbekistingen worden ingezet voor verschillende constructievormen: rond, veelhoekig, vierkant en zelfs voor plattegronden die zijn opgebouwd uit verschillende cellen. Ook in hoogte verlopende doorsneden zijn mogelijk

De 40 m hoge betonnen voorraadsilo’s van mengvoerbedrijf Vitelia in het Limburgse Wanssum zijn naadloos opgetrokken met een glijbekisting. Foto: Cement&BetonCentrum

Een glijbekisting kan gekozen worden omdat met deze bouwwijze er geen stortnaden ontstaan en omdat de binnenkant van de constructie spiegelglad afgewerkt kan worden.

Het meest bekend zijn betonconstructies als gebouwkernen bij hoogbouw, schoorstenen, koeltorens en silo’s. In deze constructies kunnen de (uitvoerings)voordelen van het werken met de glijbekisting maximaal worden benut. Bij voorkeur moet de constructie relatief eenvoudig zijn en slechts weinig sparingen bevatten.

De eisen aan de betonspecie voor gebruik in glijbekistingen, wijken nauwelijks af van normaal beton. Er zijn enkele specifieke aandachtspunten: zo moet de betonspecie stabiel zijn en niet te vet/plakkerig, de verwerkbaarheid/ zetmaat moet binnen een zeer kleine bandbreedte liggen en het opstijfgedrag moet voorspelbaar, beheerst en gecontroleerd zijn.

Normen, aanbevelingen, literatuur
Bron: Betonlexicon

NEN 8005 Nederlandse invulling van NEN-EN 206-1, Beton
Deel 1; Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit;

Betoniek 12/14, Glijden
Dossierpagina Bekisting – Betoniek
Dossierpagina Bekisting – Cement

Neem contact op

10 + 10 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl