Gewogen rijpheid (Rg) is de som van de producten van verhardingstijden en betontemperaturen over vastgestelde meetintervallen, rekening houdend met de temperatuurgevoeligheid van het bindmiddel.

Wat is gewogen rijpheid (Rg)?

Gewogen rijpheid is een effectieve methode om de sterkteontwikkeling van het beton in een constructie te volgen. Dat gebeurt door in een laboratorium de sterkteontwikkeling bij 20 oC te meten aan beton met dezelfde samenstelling. Deze methode berust op het principe dat de bereikte betonsterkte voor een betonspecie met een gegeven samenstelling op elk tijdstip
een vaste relatie heeft met de gewogen rijpheid op dat tijdstip, ongeacht het temperatuurverloop waarlangs deze gewogen rijpheid werd bereikt. In de praktijk blijkt deze methode voor jong beton betrouwbaar.

Voor een betonsamenstelling waarvan de C-waarde van het bindmiddel bekend is, kan de gewogen rijpheid, die gedurende 1 uur wordt opgebouwd,worden berekend met onderstaande formule, of worden afgelezen in de tabel.

R= 10(C0,1T21,245 2 C22,245) / ln C

Rg = de gewogen rijpheid van het beton na 1 uur;
T = de gemiddelde temperatuur van het beton in dat uur;
C = de C-waarde van het gebruikte cement of het gebruikte bindmiddel.

Neem contact op

15 + 15 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl