Een hoge dichtheid van beton wordt verkregen door toepassing van zware toeslagmaterialen zoals basalt, bariet, magnetiet of ijzererts. Om de gewenste hoge volumieke massa in zwaar beton te bereiken wordt zwaar toeslagmateriaal gebruikt. Doorgaans zijn dit ‘droog gewonnen’ groevematerialen zoals basalt, bariet en magnetiet. Ook ijzererts, sommige slakken en stalen ponsdoppen kunnen als zwaar toeslagmateriaal worden gebruikt. Zwaar beton wordt toegepast als ballastblok met minimale afmetingen, maar ook voor bijvoorbeeld stralingsbunkers of kluizen.

Zwaar toeslagmateriaal Volumieke massa (kg/m³)
Basalt 2900 – 3050
Bariet 4000 – 4300
Magnetiet 4400 – 5100
Hematiet 4000 – 5300
IJzererts 3300 – 3400
Staalslakken 2800 – 3400
Loodslakken 3300 – 3700
  Bron: Betonlexicon

Uitvoering licht en zwaar beton

De verwerkbaarheid van licht en zwaar beton wordt aangepast aan de eisen en wensen van de opdrachtgever. Deskundig advies over de juiste samenstelling en de toepassing kan bij VOBN aangesloten betonmortelcentrales worden verkregen.

Neem contact op

11 + 13 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl