Cementlijmmengsel in de situatie dat het nog niet heeft gereageerd. De water-cementfactor (met als gebruikelijke afkorting wcf) zegt iets over de verhouding vaste stof – vloeistof. Bij een gegevenbindmiddel is de wcf voor een groot deel bepalend voor de te ontwikkelen sterkte en duurzaamheid van beton en mortel.

Rekenvoorbeeld
De hoeveelheid aanmaakwater is 160 liter (160 kg). De hoeveelheid cement is 300 kg (CEM I 42,5 R). De hoeveelheid vliegas is 110 kg.

Bij vliegas mag maximaal 1/3 van de hoeveelheid cement in rekening worden gebracht bij de bepaling van de wbf, dus geen 110 kg vliegas maar 100 kg. De bindmiddelfactor (k-waarde, k-factor) van vliegas is 0,4 bij gebruik van CEM I 42,5 R.

De waterbindmiddelfactor van dit mengsel wordt dan:
wbf = 160 kg water / (300 kg cement + 0,4 * 100 kg vliegas) = 160 / 340 = 0,47.

Neem contact op

7 + 8 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl