De treksterkte is de spanning waarbij een materiaal bezwijkt onder trekbelasting, uitgedrukt in N/mm².

De bepaling van de zuivere (axiale) treksterkte van beton is de aangewezen methode om de σ-ε-lijn (spanning – vervorming relatie) en de (trek-)sterkte van beton te bepalen.

De proef is echter bewerkelijk en gevoelig voor excentriciteiten, en wordt daarom vrijwel alleen voor onderzoeksdoeleinden uitgevoerd.

Beproeving van de treksterkte van beton

In de praktijk wordt vaker de, veel eenvoudiger, splijtproef, toegepast. Deze proef kan zowel op een cilindervormig proefstuk als op een kubus worden uitgevoerd. Ook de buigtrekproef wordt regelmatig uitgevoerd.

De bepaling van de splijttreksterkte is van belang bij ongewapend beton waarin ten gevolge van buiging toch trekspanningen kunnen ontstaan.

Neem contact op

5 + 14 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl