Silica fume bestaat uit zeer fijne deeltjes amorf siliciumdioxyde (SiO2) die vrijkomen bij het smeltproces voor de bereiding van het element silicium en ferro-siliciumlegeringen. Silicafume moet voldoen aan NEN-EN 13263-1. Deze norm onderscheidt twee klassen silicafume op basis van het gehalte siliciumdioxyde.

Wat is silica fume?

Silica fume ontstaat bij de vervaardiging van zogenaamde ferro-siliciumverbindingen en de bereiding van het element silicium. Silica fume, bestemd voor toepassing in cement en beton , bestaat in de regel voor meer dan 90% uit amorf siliciumdioxide (SiO₂).

Een van de kenmerkende eigenschappen is de extreem hoge fijnheid ( specifiek oppervlak in m² per kg bedraagt circa 20.000). De combinatie van het grote specifieke oppervlak en het hoge gehalte aan amorf SiO₂ verklaart de duidelijke puzzolane eigenschappen van silica fume.

Silica fume wordt onder meer verwerkt in zeer- hogesterktebeton en in beton waaraan zeer hoge eisen worden gesteld wat betreft de dichtheid en de slijtvastheid en in speciale cementen, bestemd voor hogesterktebeton en mortels.

Eigenschappen      
Bron: betonpocket 2016
Specifiek oppervlak 150.000 – 350.000 cm2/gram    
Volumieke massa ρa 2200 kg/m3    
Volumieke massa ρb 150 – 350 kg/m3    

 

Samenstelling Eisen volgens NEN-EN 13263-1 Opmerkingen
Bron: Betonpocket 2016
Gehalte aan SiO2 ≥ 85 % (m/m) Class 1
  ≥ 80% (m/m) Class 2
Gehalte vrije kalk (CaO) ≤ 1,0% (m/m)  
Sulfaatgehalte (SO3) ≤ 2,0% (m/m)  
Gehalte alkaliën(Na2O-equivalent)   Cijfers worden op verzoek door de producent verstrekt
Chloridegehalte (Cl-) ≤ 0,10% (m/m) Het chloridegehalte mag
tussen 0,10 en 0,30% liggen,
maar dit moet dan
wel schriftelijk bevestigd
worden door de producent
Gloeiverlies ≤ 4,0% (m/m)  

Activiteitenindex

De activiteitenindex is het percentage (uitgedrukt in %) van de druksterkte wanneer in een standaardmortel 10% van het cement wordt vervangen door silica fume. De activiteitenindex van een mortel, getest na 28 dagen, moet minimaal 100% bedragen.

Let op!

Silica fume wordt geleverd in poedervorm of als slurry. De vorm waarin het materiaal geleverd wordt is van invloed op de mengbaarheid en daardoor op de verwerkbaarheid van de betonspecie. Silica fume wordt meestal in de vorm van een slurry toegepast, waarbij het gehalte droge stof ca. 50% (m/m) bedraagt wat overeenkomt met een gehalte van 700 kg
silica fume per m3 slurry.

Neem contact op

5 + 12 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl