Schuimbeton is een uiterst lichtgewicht cementgebonden product, bestaande uit een matrix van cementsteen en kunstmatig ingebrachte luchtbelletjes, soms nog aangevuld met fijn toeslagmateriaal.

Schuimbeton is in feite geen echt beton, maar een schuimbetonmortel. Het bevat immers geen grof toeslagmateriaal. Schuimbeton bestaat uit een matrix van cementsteen en kunstmatig ingebrachte luchtbelletjes, soms nog aangevuld met fijn toeslagmateriaal. In varianten op het product schuimbeton wordt een gedeelte van het schuim, dat feitelijk als toeslagmateriaal fungeert, vervangen door kleine polystyreen bolletjes. Schuimbeton heeft een zeer lage volumieke massa. Dit betekent ook dat schuimbeton een zeer lage sterkteheeft.

Toepassingen

In Nederland wordt schuimbeton toegepast in de woning- en utiliteitsbouw voor de volgende toepassingen:

  • werkvloeren;
  • afschot- en/of isolatielagen op daken;
  • lichte funderingslagen onder wegdekken, parkeerplaatsen enz., vooral in gebieden met zeer slappe ondergrond;
  • isolatieondervloer bij op staal gefundeerde vloeren;
  • isolatie van kruipruimten;
  • vulmateriaal voor niet meer gebruikte tanks en/of leidingen.

Productie

Bij de productie van schuimbeton wordt eerst een basismortel gemengd van cement en water, eventueel met vulstoffen en/of een gedeelte zeer fijn zand.

Deze mortel wordt in een volgende processtap vermengd met een vooraf vervaardigd stabiel schuim dat de rol van toeslagmateriaal vervult. Het schuim ziet eruit als scheerschuim.

Sterkte

De volumieke massa is in hoofdzaak bepalend voor de te bereiken sterkte. Reken bij een volumieke massa van 500 – 1000 kg/m³ op een druksterkte van circa 1 tot 4 N/mm². Bij hogere volumieke massa’s zijn al gauw hogere waarden mogelijk.

Duurzaamheid

Schuimbeton is een duurzaam materiaal dat ongevoelig is voor rot en schimmels. Verder is het materiaal bestand tegen weersinvloeden. Door de aanwezigheid van heel veel kleine luchtbelletjes is het materiaal ook uitstekend vorstbestand.

Neem contact op

14 + 13 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl