De in beton verwerkte polypropyleenvezels hebben meestal een lengte tussen circa 10 en 25 mm en een doorsnede van circa 18 – 35 μm. Ze worden verwerkt als ‘enkele’ vezel (monofilament) en in een ‘netjesvorm’ (gefibrileerde vezel).

Met de toevoeging van deze vezels in beton kunnen heel verschillende effecten worden beoogd. In de eerste plaats geven de vezels aan betonspecie een verbeterde samenhang. Dit kan het ontmengingsrisico in sommige toepassingen verminderen en een positieve invloed hebben op de gevoeligheid van de betonspecie voor plastische krimp

Polypropyleenvezels

Polypropyleenvezels kunnen ook de gevoeligheid voor spatten van beton bij zeer hoge temperatuurbelastingen, bijvoorbeeld door brand, sterk verbeteren. De snel wegsmeltende vezeltjes creëren hier ontsnappingskanaaltjes voor de stoom die bij snel oplopende temperaturen in het beton uit het in beton aanwezige vocht ontstaat.

De mate waarin deze effecten worden gerealiseerd, hangen sterk af van de vezeleigenschappen: diameter, lengte, oppervlaktestructuur en vorm (van ‘enkele’ vezels tot een ‘netjesvorm’).

De polypropyleenvezels die in beton worden toegepast, zijn over het algemeen zeer dunne en circa 10 – 25 mm lange vezels. Ze zijn vooral effectief in betonspecie door de enorm grote hoeveelheid vezels die wordt ingebracht. Bij de in de praktijk gebruikelijke doseringen, variërend van circa 500 tot 2500 gram per m3 betonspecie, worden tussen enkele tientallen en honderden miljoenen vezels ingebracht!

Neem contact op

2 + 1 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl