Krimp door vochtverlies, waardoor spanning ontstaat, moet worden voorkomen om scheurvorming aan betonconstructies tegen te gaan. 

In de betontechnologie worden verschillende mechanismen voor krimp onderscheiden:

  • Plastische krimp

Door verdamping van aanmaakwater in de plastische fase.

  • Uitdrogingskrimp

Door verdampen van niet gebonden water uit het beton. Door dit waterverlies trekken de poriën samen en krimpt het beton.

  • Verhardingskrimp (of chemische krimp)

Het volume van de gevormde hydratatieproducten is kleiner dan de som van het volume van water en cement.

  • Autogene krimp

Dit is een bijzondere vorm van verhardingskrimp. Bij beton met een zeer lage water-cementfactor wordt door de toenemende hydratatie al het aanvankelijk beschikbare water langzaam opgebruikt. Dit inwendige ‘uitdrogingsproces’ kan leiden tot een volumevermindering van de cementsteen en een meetbare krimp van het beton.

  • Thermische krimp

Naast krimp door bovengenoemde mechanismen kan beton ook verkorten door temperatuurverlaging. Temperatuurspanningen ten gevolge van temperatuurgradiënten in afkoelend beton kunnen de oorzaak van scheurvorming zijn.

Neem contact op

14 + 11 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl