Met de J-ring test wordt het vermogen van zelfverdichtende betonspecie om wapening te passeren zonder te blokkeren beoordeeld (‘passing ability’).

Wat is een J-ring test?

De J-ring test wordt uitgevoerd op dezelfde wijze als de uitvloeimaat (slump flow). Echter, nu is een stalen ring met pennen (de ‘J-ring’) om de kegel geplaatst waar de specie tussendoor moet vloeien.

De J-ring bestaat uit een stalen ring met een diameter van 30 mm waarin stalen pennen (diameter 18 mm) kunnen worden aangebracht. Het aantal pennen en daarmee de afstand tussen de pennen kan worden afgestemd op de grootste korrelafmeting van het toeslagmateriaal.

Na het uitvloeien van de specie wordt het verschil in hoogte tussen de speciekoek aan de binnenzijde én de buitenzijde van de ring omgerekend tot de zogenoemde J-ring blokkeringsmaat. De beproevingsmethode is beschreven in NEN-EN 12350, Beproeving van betonspecie, deel 12: J-Ring-test.

De J-ring bestaat uit een stalen ring van 25 mm dikte, binnendiameter 260 mm, buitendiameter 324 mm waarin stalen pennen (diameter 16 mm, lengte 100 mm) kunnen worden aangebracht. Foto: VOBN

Klassen voor het vermogen om wapening te passeren (‘passing ability’): J-ring volgens NEN-EN 206:

Klasse J-ring stap in mm (grenswaarden voor individuele charges)    
Bron: Betonlexicon
PJ1 ≤ 10 met 12 staven    
PJ2 ≤ 10 met 16 staven    

 

Normen, aanbevelingen, literatuur      
Bron: Betonlexicon
NEN-EN 206, Beton, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit      
NEN 8005, Nederlandse invulling van NEN-EN 206, Beton, Specificatie, eigenschappen, vervaardiging en conformiteit      
NEN-EN 12350, Beproeving van betonspecie, deel 2, Zetmaat      
NEN-EN 12350, Beproeving van betonspecie, deel 8, Uitvloeimaat (slump flow)      
NEN-EN 12350, Beproeving van betonspecie, deel 12, J-ring-test      
Betoniek13/13, Van soep tot stroop      

Neem contact op

4 + 6 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl