Indicatie van de fijnheid van een toeslagmateriaal, in één getal gegeven. Om met één getal iets over de fijnheid van toeslagmateriaal te kunnen zeggen, is het begrip fijnheidsmodulus geïntroduceerd. Het symbool is FM.

De fijnheidsmodulus wordt berekend door de som van de cumulatieve zeefresten van het materiaal (op een vastgelegde reeks zeven) in procenten (m/m) te delen door 100.

In formulevorm voor zand:

FM = som van de cumulatieve zeefresten in % op zeven 1; 2; 0,5; 0,25 en 0,125 mm / 100

Tabel: Fijnheidsmodulus van enkele korrelvormige materialen

Materiaal Korrelgroep Fijnheidsmodulus  
Bron: Betonlexicon
Fijn zand 0/1 1,0 – 1,5  
Grof zand 0/4 2,5 – 3,5  

Naast het voordeel van de fijnheidmodulus om met één getal iets te zeggen over de fijnheid van het materiaal, bestaat het bezwaar dat twee materialen dezelfde fijnheidmodulus kunnen bezitten bij een verschillende korrelopbouw. Daarom wordt aanbevolen bij de beoordeling van toeslagmaterialen óók het zeefdiagram te betrekken. Daarmee kunnen verschillende zanden gemakkelijk worden vergeleken.

Normen/aanbevelingen/Literatuur
Bron: Betonlexicon
NEN-EN 12620 Toeslagmateriaal voor beton
NEN 5905 Nederlandse aanvulling op NEN-EN 12620
NEN 2560 Controlezeven, draadzeven, plaatzeven en geëlektroformeerde zeven met ronde en vierkante gaten
Betoniek 13/12 Erop of eronder
Betoniek 12/23 Het rollenspel rond zand

Neem contact op

8 + 1 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl