Met de druksterkte van beton wordt in Nederland bijna altijd de karakteristieke kubusdruksterkte bedoeld. De karakteristieke kubusdruksterke, berekend uit onder geconditioneerde omstandigheden verharde en onder genormeerde omstandigheden beproefde proefstukken, bepaalt tot welke sterkteklasse het beton behoort.

De opgegeven waarde voor de druksterkte is het resultaat van een bepaalde proef onder bepaalde omstandigheden. Daarom zijn in de Betonvoorschriften zowel de proefstukken (afmetingen, vervaardiging, verhardingscondities) als de drukbank voor de uitvoering van de beproeving nauwkeurig beschreven. De eisen die aan de drukbank worden gesteld staan beschreven in NEN-EN 12390 – Deel 4.

Deze eisen betreffen vooral:

  • eisen aan de drukplaten – vlakheid;
  • de aanwijzing van de belasting – nauwkeurigheid, schaalverdeling;
  • de snelheid en beheersing van de belastingtoename;
  • de belastingoverdracht.

De afwijking van een drukbank voor interne bedrijfscontrole mag niet groter zijn dan 3%. Voor externe verificatielaboratoria mag de afwijking niet groter zijn dan 1%.

Spanning waarbij een materiaal bezwijkt onder drukbelasting, uitgedrukt in N/mm²

De karakteristieke sterkte vormt de basis van de door de constructeur toegepaste rekenwaarde van de druksterkte en de elasticiteitsmodulus voor het beton.

Op grond van de sterkteklasse is weliswaar de potentiële druksterkte van het beton bekend, maar de werkelijk gerealiseerde betonsterkte is van een aantal factoren afhankelijk, waaronder de kwaliteit van de uitvoering en de verhardingsomstandigheden.

Met de druksterkte van beton wordt in Nederland bijna altijd de karakteristieke kubusdruksterkte bedoeld.

Neem contact op

11 + 2 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl