Aluminiumcementbeton is beton met aluminiumcement. Deze cementsoort bestaat uit dezelfde basiselementen als portlandcement, maar de verhouding van de componenten wijkt sterk af. Opvallende kenmerken van beton, gemaakt met aluminiumcement, zijn de extreem snelle sterkteopbouw en de grote hittebestandheid.

Het gehalte Al₂O₃ is beduidend hoger dan in portlandcement. Er bestaan verschillende soorten aluminiumcement, aangeduid met Alc 40, Alc 50 en Alc 70-80. Het getal is indicatie voor het gehalte Al₂O₃ in het cement.

Aluminiumcement is een hydraulisch bindmiddel. Het reageert bijna stormachtig met water en vormt in zeer korte tijd een dichte sterke cementsteen.

Aluminiumcement is een specialistisch cement voor bijzondere toepassingen, vooral in vuurvaste constructies. Een bijzonder punt van aandacht vormt de water-cementfactor. Voor een voldoende duurzaamheid en sterkte, ook op de wat langere termijn, dient deze de waarde 0,40 niet te overschrijden.

Aandachtspunten bij de uitvoering

Laat aluminiumcementbeton altijd voldoende uitharden voordat er ‘gewoon’
beton tegenaan gestort wordt. Zorg dat mengers, transportmiddelen en gereedschap goed schoon zijn alvorens over te schakelen van de ene op de andere cementsoort.

Het is onverstandig aluminiumcement te mengen met portlandcement. Dit leidt in veel gevallen tot ogenblikkelijk opstijven bij vermengen met water. Bovendien is de sterkteontwikkeling onvoorspelbaar.

Eigenschappen   Opmerking
Bron: Betonpocket 2016
Duurzaamheid Vuurvast, tot temperaturen
boven 1900 oC
Afhankelijk van het Al2O3-gehalte van het cement en het gebruikte toeslagmateriaal.
Sulfaatbestandheid Bestand tegen zwakke zuren.
Niet bestand tegen alkali-
loog.
Mits niet geconverteerd; na conversie is zowel de bestendigheid tegen sulfaten, als tegen zwakke zuren verdwenen.

Neem contact op

12 + 9 =

De Linde 22, 8939 BT, Leeuwarden

06 1550 0051

info@kwaliteitsdienstbeton.nl